Adresy a důležitá telefonní čísla

Telefonní číslo - recepce areálu :

775 530 902

Korespondenční adresa:

TJ Sokol Dobřichovice
Oddíl tenisu
Pražská 375
252 29 Dobřichovice

Právní subjekt:

TJ Sokol Dobřichovice
00380253, DIČ 00380253
Pražská 375
252 29 Dobřichovice

Zastoupena Jaroslavem Čermákem, starostou TJ a ing.Jiřím Geisslerem, hospodářem TJ, podepisujícími společně

Adresa tenisového areálu:

Tenisový areál TJ Sokola Dobřichovice
K Tenisu č.ev. 382
252 29 Dobřichovice

Členové výboru tenisového oddílu:

Předseda oddílu

PhDr. Jiří Růžek
736 405 486
jruzek52@seznam.cz

Členka výboru
Marcela Němcová
tel. 732 637 990
nemcova@dobrichovice.cz

Člen výboru
Miroslav Bobek
tel. 602 368 500
bobek.miroslav@seznam.cz>

Člen výboru

Mgr. Jiří Reif

 tel. 775454508

j.reif@seznam.cz

Člen výboru
Ing. Jiří Geissler
tel. 605 231 332
jiri.geissler@infocredit.cz

Vedoucí sportovních družstev 
Jiří Machek
tel. 721028503
machekjirka@gmail.com

Trenéři dětí:

Jiří Machek
tel. 721 028 503
machekjirka@gmail.com

Tenisová škola Dobřichovice (msgem@seznam.cz)

- trénujeme děti od 4 let 

- individuální výuka dospělých či sparingové hraní

- vyplétání a servis tenisových raket 

- Web: www.msgem.cz

- Facebook: MS GEM nebo Tenisový klub Tj Sokol Dobřichovice

Kondiční trenér
Bc. Jan Schröffel

+420 721 327 545

- Osobní fitness tréner, diagnostika fyzické kondice a sportovní masér

- Tvorba individuálních cvičebních programů pro děti i dospělé 

- Kruhové tréninky pro dospělé 

 

 

Kontaktní formulář

Kancelář TJ Sokol Dobřichovice,

paní Alena Zelená

tel. 604 736 084
e-mail: sokoldob@post.cz
Pražská 375
252 29 Dobřichovice


Powered by Schedek Simpleweb