Jarní brigády 2024

Hlavní úklidové brigády proběhnou v neděli 24. 3. od 9 - 17 hodin.

6. 4. - 7. 4. , 9 - 12 h - jsou naplánovány další brigády 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2024

Milá děvčata , vážení tenisoví kamarádi,

jak jistě registrujete, dny se pomalu ale jistě začínají prodlužovat a 
byť to dle počasí právě dnes tak nevypadá, nebude to trvat dlouho 
(přinejmenším dle nás víceletých) a první zelené lístky se objeví v 
přírodě kolem nás.

Věřím, že jsem Vás svou poetickou první větou dobře naladil, abyste byli 
schopni přijmout následující oznámení.

Valná hromada tenisového oddílu se bude konat v pátek 9.února od 18 
hodin v restauraci Luzern s následujícícm programe:

1 - zahájení
2 - zpráva o činnosti
3 - zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2024
4 - zpráva o členské základně
5 - zpráva o závodním hraní a výchově mládeže
6 - údržba v roce 2024 a předpokládané práce v areálu
7 - diskuze
8 - závěr

Po skončení valné hromady si budeme moci zakousnout do něčeho dobrého a 
lehce popít dle chuti.

Prosím o pomoc - jsem si jist, že nemám aktuální spojení úplně na 
všechny členy, prosím tedy každého, aby tuto informaci šířil k ostatním 
členům vlastními kanály.


Na setkání se těší výbor tenisového oddíl.

Vítáme všechny členy tenisového oddílu a další příznivce na našich stránkách!

 

 

Sezóna 2023

Tenisový areál bude otevřen od pondělí 24. 4. 2023.

Jarní brigády 2023

Brigády proběhnou 1. 4. - 2. 4.  Začátek v 9:00 hodin. Konec 14:00 hodin.

Ve čtvrtek 16. 3. od 18:30 hod. se uskuteční VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE v restauraci Na Schůdkách.

Program:
1) Zahájení
2) Zhodnocení tenisové sezóny, zpráva o činnosti – J.Růžek
3) Hospodaření za rok 2021, stav členské základny, návrh rozpočtu na rok 2022 – M.Němcová a
J.Geissler
4) Sezóna 2022 – jarní brigády, další práce v areálu, závodní hraní, zajištění provozu recepce,
správce areálu – Jiří Reif a Jiří Machek
5) Sportovní činnost v roce 2022 - Jiří Machek
6) Diskuse
7) Usnesení a závěr


Během jednání bude k dispozici drobné občerstvení, po schůzi plánujeme posezení na místě samém.
Předem děkuji všem, kteří svou účast potvrdí na mailové adrese jiri.geissler@aukcredit.cz, nebo SMS zprávou na 605 231 332.
   

Děkujeme za spolupráci.

Výbor tenisového oddílu

V sobotu 1. 10. proběhne ukončení tenisové sezóny 2022 pro děti i dospělé

Akce bude formou zábavného turnaje čtyřher, kde se mezi dospělé hráče promísí šikovní mladí hráči z řad starších žáků a dorostenců. Následně bude odpoledne probíhat soutěžení malých děti v netenisových i tenisových disciplínách. V podvečer bude přechod k volné zábavě. Odpoledne si budete moci zakoupit hamburger na grilu.

Harmonogram dne: 

9h turnaj čtyřher

12 - 16h soutěže pro menší děti

16h přechod k volné zábavě

Podzimní brigády proběhnou v neděli 16. 10. 2022 od 9 - 12 hodin

Změna provozní doby klubovny

Změna provozního řádu mezi 8 - 14 hodinou. Prosíme členy a hosty klubu, aby při objednání kurtu vždy zavolali alespoň den předem nebo zaslat sms na tel. 775 530 902

Jarní brigády 2022

K nepřízni počasí jsou brigády přesunuty na víkend 9. a 10. dubna vždy od 9:00 - 13:00 hod.

Výše příspěvků pro sezónu 2022

Členové oddílu

dospělí                                         2.000,- Kč a 10 hodin brigády  (na neodprac. hod.150,- Kč)

žáci do 15-ti let *                        1.000,- Kč a 10 hodin brigády  (za neodprac. hod.  50,- Kč)

dorost do 19-ti let                        1.000,- Kč a 10 hodin brigády  (za neodprac. hod 100,- Kč)  studující do 26-ti let                         1.000,- Kč a 10 hodin brigády  (za neodprac. hod 150,- Kč)

senioři **                                    1.500,- Kč

manželé                                       3.000,- Kč a 20 hodin brigády  (za neodprac.hod 150,- Kč)

udržovací poplatek                      500,- Kč

sokolské příspěvky                      dospělí 500,- Kč, ostatní 200,- Kč

 

Hosté oddílu                          

dospělí                                         3.000,- Kč a 10 hodin brigády  (za neodprac.hod.150,- Kč)

žáci do 15-ti let *                        1.500,- Kč a 10 hodin brigády  (za neodprac.hod.  50,- Kč)

dorost do 19-ti let                        1.500,- Kč a 10 hodin brigády  (za neodprac.hod 100,- Kč) studující do 26-ti let                         1.500,- Kč a 10 hodin brigády  (za neodprac.hod 150,- Kč)

senioři **                                    2.000,- Kč

manželé                                       5.000,- Kč a 20 hodin brigády  (za neodprac.hod 150,- Kč)

 

Hostovací příspěvek na 1 měsíc

dospělí                                         700,- Kč

žáci,dorost,studující,senioři         350,- Kč

 

Další poplatky

- vstupní poplatky do oddílu:

dospělí                                         2.500,- Kč

manželé                                        3.500,- Kč

(vstupní poplatky neplatí žáci, dorost, studující a senioři)

 

- skříňka v šatně                          400,- Kč

 

- pronájem dvorce na hru            260,- Kč za 1 hodinu  (každý hráč platí poměrnou část)

 

- pronájem 4 dvorců – celý den  5.000,- Kč

 

- pronájem 2 dvorců – celý den  3.000,- Kč

 

- pronájem dvorců na sehrání mistrovského utkání  – 1.800,- Kč

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­------------

* žáci narození v roce 2013 a mladší nemají povinné brigády

** senioři - ženy od 60 let, muži od 65 let                            

Jarní brigády 2022

Brigády proběhnou 26. 3. - 27. 3.  a 2. 4. - 3. 4.. Začátek v 9:00 hod. 

Vážení členové a hosté tenisového oddílu Sokola Dobřichovice, vážení přátelé závodního i rekreačního tenisu, 

dovolujeme si Vás všechny pozvat na VÝROČNÍ VOLEBNÍ ČLENSKOU SCHŮZI TENISOVÉHO ODDÍLU,
která se bude konat
v sobotu 15.ledna 2022 od 19,00 hodin v zadním salonku restaurace LUZERN (Na Schůdkách)

Program:
1) Zahájení
2) Zhodnocení tenisové sezóny, zpráva o činnosti – J.Růžek
3) Hospodaření za rok 2021, stav členské základny, návrh rozpočtu na rok 2022 – M.Němcová a
J.Geissler
4) Volba nového výboru
5) Sezóna 2022 – jarní brigády, další práce v areálu, závodní hraní, zajištění provozu recepce,
správce areálu – Jiří Reif a Jiří Machek
6) Sportovní činnost v roce 2022 - Jiří Machek
7) Diskuse
8) Usnesení a závěr


Během jednání bude k dispozici drobné občerstvení, po schůzi plánujeme posezení na místě samém.
Předem děkuji všem, kteří svou účast potvrdí na mailové adrese jiri.geissler@aukcredit.cz, nebo SMS zprávou na 605 231 332.
   

Děkujeme za spolupráci.

Výbor tenisového oddílu

 

Aktuální provoz areálu

Dne 15. 10. 2021 se areál zavírá. 

Vážení členové, 

otevření tenisového areálu je plánováno od pondělí 19. 4. 2021Provozní doba bude od 9 - 19 hod. Prosíme o pozorné pročtení těchto informací, ve kterém naleznete všechny důležité informace týkající se zahájení letní sezóny. První týden provozu bude pouze pro členy oddílu. Následující týden od 23. 4. bude areál otevřen pro všechny hráče. Stav některých kurtů není dobrý a proto se může stát, že budou ze začátku v provozu pouze dva nebo tři kurty. Všechny informace Vám budou sděleny na recepci při rezervaci kurtu. Od čtvrtka 15. 4. bude v provozu pouze dvorec č. 4 pro tréninky pod dozorem trenéra. 

 

S možností sportovat jsou ale spjata hygienická a organizační pravidla, které je nutné striktně dodržovat:

 

- je nutné dodržovat vzdálenost mezi hráči na dvorci alespoň dva metry - pak není nutné nosit respirátor;

- v areálu se zdržujte jen nezbytně nutnou dobu;

- vstup do areálu bude umožněn jen hráčům a to výhradně s respirátorem. Ten je možné sundat až při hře;

- do areálu vstupujte jen pokud jste v dobré zdravotní kondici, tj. bez teploty a dalších příznaků nemoci

 

Pro zajištění zabránění kontaktu více osob bude každá hrací jednotka začínat pět minut po celé hodině a končit tak, aby hráči opustili areál do celé (pro ilustraci, začátek hrací hodiny v 10:05, konec 10:55 a odchod z areálu do 11:00 )

Prosíme všechny hráče o striktní dodržování nastavených pravidel. V opačném případně bude věc projednána Výborem tenisového klubu a může hrozit opětovné zavření areálu.

Přikládáme zde aktualizované odkazy ohledně opatření, které platí k 2. 4. 2021 :

https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/

https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

 

 

Zahájení sezóny

Zájemci o brigády 27. 3. - 28. 3. a 3. 4. - 4. 4. volejte na číslo: 721 028 503

Tenisový areál uzavřen

Dnem 15. 10. 2020 se tenisový areál uzavírá.

Otevírací doba areálu

Provozní doba areálu bude od 9 - 21 hod. V případě zájmu hrát ráno dříve, je třeba se domluvit s Jiřím Machkem (721028503).

Vložil J. Machek 12. 5. 2020

Pozor změna!

Vzhledem k momentálnímu stavu kurtů a předpovědi počasí se výbor rozhodl, že areál bude otevřen pro členy až od pátku 17. 4. 2020. Od středy 15. 4. 2020 bude v provozu kurt č. 4 a to pouze pro tréninky dětí.

Děkujeme za pochopení. 

Vložil J. Machek 13. 4. 2020

Aktuální provoz areálu

Vážení členové, 

vzhledem k uvolnění opatření vydaných Vládou ČR vztahující se k mimořádné situaci spojené s koronavirem, bude umožněno sportovat od středy 15. 4. 2020 na tenisových  dvorcích. Provozní doba bude od 9 - 19 hod. Prosím o pozorné pročtení těchto informací, ve kterém naleznete všechny důležité informace týkající se zahájení letní sezóny. 

 

S možností sportovat jsou ale spjata hygienická a organizační pravidla, které je nutné striktně dodržovat:

 

- je nutné dodržovat vzdálenost mezi hráči na dvorci alespoň dva metry - pak není nutné nosit roušku;

- je možné hrát čtyřhry při dodržení vzdálenosti mezi hráči alespoň 2 metry;

- v areálu se zdržujte jen nezbytně nutnou dobu;

- vstup do areálu bude umožněn jen hráčům a to výhradně s rouškou. Tu je možné sundat až při hře;

- do areálu vstupujte jen pokud jste v dobré zdravotní kondici, tj. bez teploty a dalších příznaků nemoci

 

Pro zajištění zabránění kontaktu více osob bude každá hrací jednotka začínat pět minut po celé hodině a končit tak, aby hráči opustili areál do celé (pro ilustraci, začátek hrací hodiny v 10:05, konec 10:55 a odchod z areálu do 11:00 )

 

Prosíme všechny hráče o striktní dodržování nastavených pravidel. V opačném případně bude věc projednána Výborem tenisového klubu a může hrozit opětovné zavření areálu.

Informace o brigádách

Brigády již budou organizovány pouze individuálně a to po domluvě s panem Jiřím Reifem, tel.: 775 545 508.

Oddílové příspěvky

Příspěvky prosíme hradit on-line na účet TJ Sokol Dobřichovice: Č.ú.: 2102151677/2700, variabilní symbol: 777, do poznámky pro příjemce: tenis.příspěvky.

Úhrada příspěvků je možná i hotově v recepci u paní Markéty Svobodové.

Budeme rádi, když příspěvky uhradíte co nejdříve. Příspěvky se budou hradit včetně brigád. Ten, který bude pracovat i během jara, bude mu poplatek za brigádu vrácen.

Výše příspěvků pro sezónu 2020

Členové oddílu


dospělí 2.000,- Kč a 10 hodin brigád (na neodprac.hod.100,- Kč)
žáci do 15-ti let * 1.000,- Kč a 10 hodin brigád (za neodprac. hod. 50,- Kč)
dorost a studující 1.000,- Kč a 10 hodin brigád (za neodprac.hod.100,- Kč)
senioři ** 1.000,- Kč
manželé 3.000,- Kč a 20 hodin brigád (za neodprac.hod.100,- Kč)
udržovací poplatek 500,- Kč
sokolské příspěvky dospělí 500,- Kč, ostatní 200,- Kč

Hosté oddílu


dospělí 3.000,- Kč a 10 hodin brigáda (za neodprac.hod.100,- Kč)
žáci do 15-ti let * 1.500,- Kč a 10 hodin brigáda (za neodprac.hod. 50,- Kč)
dorost a studující 1.500,- Kč a 10 hodin brigáda (za neodprac.hod.100,- Kč)
senioři ** 1.500,- Kč
manželé 5.000,- Kč a 20 hodin brigáda (za neodprac.hod.100,- Kč)

Hostovací příspěvek na 1 měsíc
dospělí 700,- Kč
žáci,dorost,studující,senioři 350,- Kč

Další poplatky


- vstupní poplatky do oddílu:
dospělí 2.500,- Kč
manželé 3.500,- Kč
(vstupní poplatky neplatí žáci, dorost, studující a senioři)
- skříňka v šatně 400,- Kč
- pronájem dvorce na hru 200,- Kč za 1 hodinu
- pronájem 4 dvorců – celý den 5.000,- Kč
- pronájem 2 dvorců – celý den 3.000,- Kč
- pronájem dvorců na sehrání mistrovského utkání – 1.800,- Kč

------------
* žáci narození v roce 2011 a mladší nemají povinné brigády
** senioři - ženy od 60 let, muži od 65 let

Důležité upozornění

Po zahájení sezóny je přísný zákaz jakéhokoli zasahování do údržby dvorců bez předchozí domluvy s Oldou Svobodou.

Vložil J. Machek 11. 4. 2020

 

Přijď o víkendu 11. - 12. 4. na brigádu! Předem se prosím ohlašte na čísle: 721028503. V 9h se bude rozdávat práce. S sebou roušku nebo šátek. 

Vložil J. Machek 8. 4. 2020

Nejnovější informace o soutěžích družstev 2020

Pro  plánované  soutěže  družstev  2020  pracuje  VV  StčTS  se  čtyřmi  variantami: 

a)  soutěže  se  odehrají  dle  rozlosování  –  málo  pravděpodobné

b)  pokud  se  podaří  soutěže  zahájit  poslední  květnový  nebo  první  červnový  víkend, pokračovalo  by  se  podle  rozlosování  a  první  3  nebo  4  kola  by  se  dohrála  v  září  –  tato varianta  předpokládá  návrat  dětí  do  škol  nejpozději  k  1. 6. 2020

c)  odehrát  soutěže  v  září  zkrácenou  formou  ve  skupinách  po  čtyřech  družstvech (každá  soutěžní  skupina  by  byla  rozdělena  na  dvě  podskupiny  po  4  družstvech,  plus  utkání  o umístění  –  systém  poměrně  komplikovaný,  náročný  na  organizaci  a  v  podstatě  bez  možnosti náhradních  termínů

d)  soutěže  družstev  2020  budou  zrušeny  –  připadá  do  úvahy  pouze  při  zrušení  všech soutěží  ze  strany  ČTS

Vložil J. Machek 3. 4. 2020

Brigády 2020

Plánované brigády na víkend 28. - 29. března jsou vzhledem k mimořádné situaci okolo koronaviru zrušeny. Prozatím jsou přesunuty na 4. - 5. dubna a budou probíhat v nouzovém režimu. O dalších podrobnostech brigád a nové sezóny Vás budeme informovat dle vyvíjející se situace. Sledujte web.

Nouzový režim brigád: Vytvoříme skupinky max. do 6 lidí ( dva lidi na 1 kurt a budeme dodržovat zvýšenou bezpečnost), kteří se můžou již teď hlásit na číslo 721028503 (Jiří Machek). Budeme dělat pouze to nejnutnější - uválcovat kurty. Se vším Vás JM seznámí po telefonu. Na ostatní práce (úklid a příprava areálu), která je určena pro všechny členy klubu, se vyhlásí nová brigáda až před otevřením sezóny, kdy nám bude povoleno otevřít sportoviště. 

Vložil J. Machek 15. 3. 2020

Výroční členská schůze 2020

Vážení členové a hosté tenisového oddílu Sokola Dobřichovice, dovolujeme si Vás pozvat na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI v pátek 31. 1. 2020 od 19 hod. v zadním salónku restaurace Luzern (Na Schůdkách).
 
Program schůze:
 1. Zahájení
 2. Zhodnocení tenisové sezóny, zpráva o činnosti – J. Růžek
 3. Hospodaření za rok 2019, stav členské základny, návrh rozpočtu na rok 2020 – M.Němcová a J.Geissler
 4. Sezóna 2020 – jarní brigády, další práce v areálu, závodní hraní, zajištění provozu recepce - J. Machek, J. Reif
 5. Sportovní činnost v roce 2020 - J. Machek
 6. Diskuse
 7. Usnesení a závěr

Účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení.

Vložil J. Machek 5. 1. 2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2019:

Vážení hosté a členové tenisového oddílu,

výbor našeho oddílu rozhodl o termínu konání výroční schůze, která by se měla konat v pátek 22. února 2019 od 18,30 hod. (omlouvám se za chybu v pozvánce, kde je uveden chybný měsíc) v restauraci - Na Schůdkách.  

Program schůze bude tradiční:

 1. Zahájení
 2. Zhodnocení tenisové sezóny, zpráva o činnosti – T.Tomášek
 3. Hospodaření za rok 2018, stav členské základny, návrh rozpočtu na rok 2019 – M.Němcová a J.Geissler
 4. Sezóna 2019 – jarní brigády, další práce v areálu, závodní hraní, zajištění provozu recepce
 5. Sportovní činnost v roce 2019
 6. Volba nového výboru!
 7. Diskuse
 8. Usnesení a závěr

Účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení.

Výbor oddílu zve všechny členy a těší se na jejich připomínky a nápady jak náš areál a činnost v něm i nadále zlepšovat. 

Vložil J. Machek 20. 1. 2019

Oficiální otevření zrekonstruované klubovny a zahájení sezóny 2018

Vážení členové, nadcházející sobotu 14.dubna proběhne na terase oficiální zahájení sezóny 2018. Dovolujeme si Vás pozvat na 16. hodinu na setkání na terase spojené s grilováním a prohlídkou nového zázemí klubovny. Další občerstvení zajištěno v recepci.

Na setkání se těší

Výbor oddílu

Vložil J. Machek 1. 4. 2018

Jarní brigády 2018 pokračují

O víkendu 14.-15. dubna 2018 budou pokračovat jarní brigády. Je třeba dokončit úpravu dvorců, naložit odpad do kontejnerů a tyto nechat vyvézt a dokončit úklid areálu. Začínáme vždy ráno od 8,30 hod.

 

Jarní brigády 2018

Výbor oddílu vyhlašuje termíny pro jarní brigády 2018

7.-8. dubna 2018

14.-15. dubna 2018

Vždy od 8,30 hod

 

Na všechny členy oddílu čeká v areálu malé překvapení. Díky dotaci získané od Středočeského krajského úřadu, doplněné o peníze půjčené několika členy, se nám podařilo zásadním způsobem opravit střechu klubovny včetně nově zastřešené části terasy a dále nově budeme ohřívat teplou užitkovou vodu pomocí solární energie.

S výše uvedenými změnami bylo zapotřebí realizovat i některé vnitřní úpravy a když už, tak už. Máme nové dámské i pánské sprchy, máme nové toalety a pro správce jsme zásadně zrekonstruovali kuchyň a její zázemí. Doufám, že se všem návštěvníkům budou nové změny líbit.

Tak nashle na brigádách a pak při hře

 

Vložil J.Geissler 12.3.2017

Jarní brigády 2017

Výbor vyhlašuje termíny jarních brigád 2017:

25.3. - sobota (a 26.3. - neděle)

1.4. - sobota (a 2.4. - neděle)

Náhradní termín pro případ špatného počasí : 8.4. - sobota (a 9.4. - neděle)

Začátky v 8,30, brigády povede vždy Bohouš Čížek, nebo pověřený člen výboru

 

V roce 2017 najdete v recepci opět Markétu Svobodou, které bude ve svém volnu pomáhat manžel

 

Vložil J.Geissler 19.3.2016

Jarní brigády 2016

Výbor vyhlašuje termíny jarních brigád 20165:

2.-3. dubna 2016

9.-10. dubna 2016

Začátek vždy v 9,00 hod. Práce bude řídit člen výboru nebo výborem pověřený člen oddílu.

 

Pro rok 2016 hledáme nového Standu.

 

Přišel k nám na počátku roku 2013 na doporučení jedné z nás. Po nedávném úmrtí své manželky o něj měli jeho nejbližší starost a všemožně se ho snažili vrátit zpět do společnosti, mezi lidi. Jako někdejší prvoligový házenkář působící několik let v Dukle Praha, měl ke sportu blízko. A tak se stalo, že jsme si plácli a Standa se koncem dubna toho roku nastěhoval do našeho tenisového areálu. A to doslova a do písmene. Původem sice ze severní Moravy, tehdy však Českolipčan se velmi rychle zabydlel v nově zrekonstruovaném pokoji v našem areálu a od té doby v areálu bačoval, staral se o trávu, klubovnu, občerstvení a na terase i o dobrou náladu a příjemnou atmosféru. Jenomže čas běží a podmínky se mění. Standa se vrátil na Ostravsko, kde si koupil domeček, protože jeho děti už mají své děti a Standa chce být svým vnoučatům co nejblíže a užívat si jich do sytosti. Až tak, že nás vloni na podzim, když si po sezóně balil své věci, poprosil, abychom se na něj nezlobili, ale že příští rok už nepřijede. A tak jsme od té doby bez Standy. A proto hledáme Standu nového. Přestože bychom nejraději zase někoho přespolního, píši o tom v místním plátku. Třeba si některý z čtenářů vzpomene na někoho čiperného z blízkého, či vzdáleného příbuzenstva, třeba se objeví nějaký kamarád, či bývalý kolega, který by rád strávil léto na čerstvém vzduchu ve společnosti rekreačních sportovců. Třeba ...

Standovi jsem do peněženky nikdy nelezl, ale pamatuji si, jak si ten půlrok strávený na tenisech pochvaloval ekonomicky. Před odjezdem do Dobřichovic totiž ve svém bytě zavřel vodu, plyn a vypnul elektriku - takže náklady skoro nula. U nás na tenisech bydlel v naší režii, za správcování dostával relativně slušnou odměnu a měl k dispozici recepci s občerstvením. Z toho už dlouho žádné významné zisky sice neplynou, ale na to aby to, co prodá mu uhradilo každodenní osobní spotřebu, to stačilo. A tak Standa od nás na podzim vždy odjížděl spokojen i s tím, co si odváží ve šrajtofli. Ani tohle není špatné vědět, až si na někoho vzpomenete. Své tipy se nestyďte zatelefonovat (tel. 605 231 332), nebo napsat (e-mail: jiri.geissler@aukcredit.cz). Já i moji kolegové za ně budeme vděční.

Vložil J.Geissler 22.února 2015

Jarní brigády 2015

Výbor oddílu na svém jednání 22.února 2015 stanovil termíny jarních brigád na víkendy:

28.-29. března 2015

4.-5. dubna 2015

11.-12. dubna 2015

Vždy od 9,00 hod. Vyhlášené termíny jsou předběžné, rozsah brigád a ednotlivých prací bude záviset zejména na počasí a na tom, jak nám půjde práce od ruky.

 

Výbor dále oznamuje, že:

- i v letošním roce bude funkci správce areálu vykonávat pan Stanislav Krutski, pan Tomáš Tomášek přislíbil průběžnou péči o dvorce

- oddíl přihlásil do soutěží 2 smíšená družstva dospělých a jedno družstvo žáků

- svou činnost zahájila redakční rada publikace o tenisovém oddílu, zejména jeho historii. Přivítáme jakékoliv doklady, dokumenty, fotografie, či vzpomínky vztahující se k rozvoji tenisu v Dobřichovicích, příp. jejich nejbližším okolí

- plocha proti vjezdu do areálu, v uplynulých letech využívaná jako parkoviště, nemá statut parkoviště a není možno na ni zajíždět motorovými vozidly. Řidiči, kteří tento pokyn poruší, mohou očekávat nepříjemné postihy a mnohatisícové pokuty. Výbor oddílu důrazně vyzývá všechny své členy i hosty, aby tuto skutečnost vzali na vědomí

 

Vložil J.Geissler 28.října 2014

Pozvánka na výroční členskou schůzi:

Vážení hosté a členové tenisového oddílu,

výbor našeho oddílu rozhodl o termínu konání výroční schůze, která by se měla konat v pátek 21.listopadu 2014 od 18,00 hod. v restauraci LUZERN - Na Schůdkách. POZOR místo konání se liší oproti předcházejícím schůzím a to z toho důvodu, že učebna střediska na sokolovně je dlouhodobě pronajata.

Program schůze bude tradiční:

 1. Zahájení
 2. Zhodnocení tenisové sezóny, zpráva o činnosti – T.Tomášek
 3. Hospodaření za rok 2014, stav členské základny, návrh rozpočtu na rok 2015 – M.Němcová a J.Geissler
 4. Sezóna 2015 – jarní brigády, další práce v areálu, závodní hraní, zajištění provozu recepce, správce areálu – B.Čížek a členové výboru
 5. Sportovní činnost v roce 2015
 6. Diskuse
 7. Usnesení a závěr

Účastníkům rokovaní bude poskytnuto drobné občerstvení.

Výbor oddílu zve všechny členy a těší se na jejich připomínky a nápady jak náš areál a činnost v něm i nadále zlepšovat. Nikoliv terasa před klubovnou, ale právě výroční schůze je ta správná platforma pro prezentaci svých názorů.

 

Podzimní brigády 2014:

Výbor oddílu svolává podzimní brigádu během níž je třeba uklidit a zazimovat areál. Vedoucím brigády je B.Čížek.

Termín: sobota 18.října 2014 v 9,00 hod

 

Vložil J.Geissler 1.března 2014

Brigády 2014

Vážení členové tenisového oddílu, letošní velmi mírná zima živí v nás všech naději, že následující dny a týdny budou stejně příznivé pro venkovní sportování a že nám počasí umožní zahájení prací v našem areálu výrazně dříve, než tomu bylo v předcházejících letech. Výbor oddílu na dnešní schůzi proto vyhlásil následující termíny jarních brigád:

sobota 22.3.2014

sobota 29.3.2014

sobota 5.4.2014

(náhradní termín sobota 12.4.2014)

 

Pracovat se začne jako obyčejně kolem 8,30 ráno. Čekají nás standardní práce - úklid areálu, řezání dřeva, úklid klubovny, drobné opravy nářadí a jakmile to povrch kurtů dovolí, příprava dvorců. Těšíme se na hojnou účast všech prácechtivých členů.

 

Vložil J.Geissler 10.listopadu 2013

Pozvánka na výroční členskou schůzi:

 

Vážení členové a hosté tenisového oddílu Sokola Dobřichovice, vážení přátelé závodního i rekreačního tenisu,

Další tenisová sezóna je za námi a dle vloni nastoleného rytmu si Vás všechny dovolujeme pozvat na

 

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHÚZI TENISOVÉHO ODDÍLU,

 

která se bude konat

v pátek 29.listopadu 2013 od 18,00 hodin

v prostorách učebny dobřichovické sokolovny - 1.patro

 

Program:

 

1) Zahájení
2) Zhodnocení tenisové sezóny, zpráva o činnosti - T.Tomášek
3) Hospodaření za rok 2013, stav členské základny, návrh rozpočtu na rok 2014 - M.Němcová a J.Geissler
4) Sezóna 2014 - jarní brigády, další práce v areálu, závodní hraní, zajištění provozu recepce, správce areálu - B.Čížek a členové výboru
5) Sportovní činnost v roce 2014
6) Diskuse
7) Usnesení a závěr

 

Loni touto dobou jsem si v pozvánce dovolil požádat všechny členy o pomoc při řešení naší finanční situace, kterou nám zkomplikovalo, sice pozitivní avšak v hospodaření neplánované, vyřešení letitého problému s pozemkem u vjezdu. Žádost to byla jistě kvalifikovaná, bohužel téměř nevyslyšená a proto si dovolím ji i na sklonku roku 2013 zopakovat. Výbor oddílu přivítá jakýkoliv finanční příspěvek nad rámec standardních oddílových povinností poskytnutý formou daru či reklamní smlouvy. Dlouhodobě transparentní řízení oddílu včetně otevřeného hospodaření může všem dát jistotu, že se společnými penězi je nakládáno účelně a hospodárně. Hodně pomůže i jen včasné zaplacení příspěvků pro rok 2014, třeba před nebo během vlastní výroční schůze.

Během jednání bude k dispozici drobné občerstvení, po schůzi plánujeme posezení v restauraci haly BIOS.

Závěrem bychom opět rádi požádali všechny členy o zaslání kontaktních e-mailových adres a tel.čísel, abychom mohli zaktualizovat tyto údaje v naší databázi. I tato žádost se objevila v loňské pozvánce a je mi skoro hloupé uvést, že na ni reagovalo ani ne deset členů. Pokud se mi tedy letos podaří oslovit i některé ostatní, údaje zasílejte na jiri.geissler@infocredit.cz. Předem za tuto spolupráci děkujeme.

 

V Dobřichovicích 10.listopadu 2013

Výbor tenisového oddílu

 

Vložil J.Geissler 6.října 2013

Vážení členové tenisového oddílu. Sezóna je téměř u konce, zbývá pár hezkých dnů, ještě si několikrát zahrajeme a vzhůru do hal. Areál je však třeba zazimovat a připravit na příští sezónu. Za tím účelem vyhlašuje výbor

PODZIMNÍ BRIGÁDY a to na soboty 19.října 2013 a 26.října 2013 vždy od 9,00 hod.

Připomínám, že odpracované hodiny při podzimních brigádách lze uplatnit v roce 2014.

Budeme uklízet sítě, hrabat listí, rozhazovat antuku a zatěžovat lajny a uklízet zahradní nábytek. Práce dost, těšíme se na hojnou účast :-)

 

Vložil J.Geissler 24.dubna 2013

Vážení příznivci, členové oddílu a zájemci o tenis v Dobřichovicích vůbec, s radostí Vám tímto oznamujeme, že i přes rozmary počasí se nám podařilo připravit náš areál pro letošní sezónu nakonec dříve, než jsme čekali (je třeba zdůraznit, že se tak stalo zejména díky úsilí Bohouše Čížka, kterému velmi zdatně sekundoval pan Krutski se synem - všem tedy patří dík). Zahájení provozu venkovních dvorců jsme stanovili na pátek 26.dubna 2013 s tím, že první trénik mládeže vedený Vláďou Gavriněvem proběhne již ve čtvrtek 25.dubna 2013 - o bližší podrobnosti požádejte Vláďu ( tel. 723 139 193).

V letošním roce s námi jako správce a recepční bude spolupracovat pan Stanislav Krutski. S chodem areálu a jednotlivými povinnostmi a právy se teprve seznamuje, jistě bude rád, když mu jeho nástup svou vstřícností a třeba i tolerancí sami ulehčíme a zpříjemníme. Jako bývalý vrcholový sportovec má ke všem pohybovým aktivitám a jejich vyznavačům blízko a věříme, že naše spolupráce bude úspěšná.

V úterý 30.dubna 2013 se budou pálit v Dobřichovicích a okolí čarodějnice. Nejinak tomu bude na našich tenisových kurtech v prostoru za tréninkovou stěnou. Zveme na tuto taškařici všechny, děti, jejich rodiče i dospělé členy. Buřty na opečení a další občerstvení bude zajištěno, takže neváhejte. 

 

Vložil J.Geissler 7.dubna 2013

Vzhledem k nepříznivému počasí, rozšiřuje výbor oddílu termíny jarních brigád na všechny dubnové soboty v tomto roce. Začátky brigád jsou stanoveny na 8,00 hod. Po předcházejících dvou sobotách máme areál shrabaný a uklizený, zbývá uklidit klubovnu, ale hlavně zahájit práce na dvorcích, na které jsme vzhledem k jejich stavu nemohli doposud v podstatě vstoupit.

Výbor oddílu opakovaně upozorňuje všechny své členy na možnost přispět v podstatě jakoukoliv částkou do rozpočtu oddílu a pomoci tak s řešením napjaté ekonomické situace vzniklé odkoupením pozemku před vraty u parkoviště a pod částí parkoviště. Jistě víte, že v loňském roce jsme čelili žalobě původních majitelů a odkup se ukázal jako nejlepší řešení. Celkové náklady včetně právního zastoupení a nákladů na zaměření a oddělení pozemku se vyšplhaly až ke 150 tisícům, což nám udělalo skutečnou "díru do rozpočtu". Výbor v této souvislosti velmi děkuji, v tomto okamžiku pěti našim členům, za jejich příspěvky a věří, že z přicházející sezónou je bude následovat i řada dalších.

 

Vložil J.Geissler 6.března 2013

 

Výbor oddílu vyhlašuje jarní brigády v tenisovém areálu. Začínáme v sobotu 30.března 2013 od 8,00 hod, druhý termín je opět v sobotu 6.dubna 2013 od 8,00 hod, náhradní termín (pro případ špatného počasí) byl stanoven na sobotu 13.dubna 2013 od 8,00 hod.

Vedoucím brigád je již tradičně Bohumír Čížek - tel. 602 362 715

 

Jako každoročně se bude připravovat celý areál na novou sezónu - tedy od hrabání listí a úklidu všech ploch, přes úklid klubovny a šaten až po úpravu dvorců. Rádi přivítáme i žáky, kteří si zejména při hrabání listí a úklidu areálu budou moci splnit své brigádnické povinnosti. Přivítáme, pokud si prácechtiví členové s sebou přinesou i vlastní nářadí - hrábě, lopaty.

 

V areálu je již nyní živo. Od minulého týdne měla probíhat oprava boudičky na nářadí, protože se však zjistilo, že boudička je v natolik neutěšeném stavu, který hrozí až zřícením, rozhodli jsme o jejím stržení. Místo ní se nyní staví boudička nová, bude o něco větší, rozdělená na dvě části. Menší bude sloužit jako zázemí a sklad pro trenéry, kteří letos nebudou moci využívat původní prostory, neboť v nich bude zázemí pro správce areálu. Větší část bude určena pro sklad nářadí a antuky. Konečně tak odstraníme nevzhledné zákoutí, hyzdící náš areál, navíc hned při vstupu od parkoviště.

Formou daru, tedy bez jakékoliv finanční zátěže pro oddíl vznikne nová zpevněná plocha se zámkovou dlažbou a posezením bezprostředně před hlavním vchodem do klubovny.

 

Výbor oddílu opět upozorňuje všechny své členy na možnost přispět v podstatě jakoukoliv částkou do rozpočtu oddílu a pomoci tak s řešením napjaté ekonomické situace vzniklé odkoupením pozemku před vraty u parkoviště a pod částí parkoviště. Jistě víte, že v loňském roce jsme čelili žalobě původních majitelů a odkup se ukázal jako nejlepší řešení. Celkové náklady včetně právního zastoupení a nákladů na zaměření a oddělení pozemku se vyšplhaly až ke 150 tisícům, což nám udělalo skutečnou "díru do rozpočtu". Výbor v této souvislosti velmi děkuji, v tomto okamžiku pěti našim členům, za jejich příspěvky a věří, že z přicházející sezónou je bude následovat i řada dalších.

 

Příspěvky pro letošní rok zůstávají stejné (viz Organizační řád - příloha č.1), oproti předcházejícím rokům se ale mění poplatek za tzv.hodinové hraní. Poslední valná hromada odsouhlasila jeho navýšení na částku 200,-Kč za hodinu.

Platba příspěvků bude tradičně možná v recepci areálu, nově lze platit i bankovním převodem na číslo účtu 2102151677/2700, variabilní symbol 777 a specifický symbol r.č. člena. Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno člena, příp. členů. Vzhledem k výše uvedené napjaté finanční situaci apelujeme na všechny členy, aby si své členské povinnosti splnili pokud možno co nejdříve.

 

Vážení návštěvníci našich stránek, velmi přivítáme Vaše připomínky, názory i náměty na jejich doplnění či rozšíření - zašlete nám je laskavě na jiri.geissler@infocredit.cz . Tak jako se snažíme, aby náš život v areálu na Brunšově byl pokud možno klubový a snad i maličko vzdálený dnešnímu komercionalizovanému světu, radi bychom aby se i webové stránky oddílu staly společnou klubovou platformou co nejširšího okruhu našich členů, hostů a příznivců.

 

Výbor tenisového oddílu

 

Žádost:

Pro tvorbu těchto stránek přivítáme jakékoliv historické dokumenty - písemnosti, fotografie, předměty - mající vztah k dobřichovickému tenisu, tenisovému areálu a lidem kolem něho. Pokud nám budete umět něco nabídnout, rádi se s Vámi domluvíme tak, aby elektronické zpracování podkladů mohlo proběhnout přímo pod Vaším dohledem a měli jste tak jistotu, že nedojde ke ztrátě či poškození Vašich materiálů. Volejte prosím Jiřího Geisslera, tel. 605 231 332.

V současné době probíhá základní skenování velkého množství písemností, které nám laskavě zapůjčil pan Ing.Daniel Havlík ze svého archivu.

Výbor oddílu rovněž předem děkuje za jakékoliv fotografie pořízené našimi členy z doby současné i nedávno minulé, které by obohatily tyto stránky

 

Powered by Schedek Simpleweb